Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének, és szolgáltatásainak igénybevételét. Az Általános Szerződési feltételek szerint az üzemeltető, szolgáltató, Csillagfény Apartmanház 5700 Gyula, Galamb utca 56. sz. továbbiakban Szolgáltató, elszállásolási Szerződést köt az magánszálláshely szolgáltatást igénybe vevő személyekkel, szerződő felekkel.

Szerződő felek

Vásárló/Vendég: A szálláshely szolgáltatását igénybe vevő, online foglalási rendszer útján, illetve a Szolgáltatónál a csillagfenygyula@gmail.com e-mail címen keresztül írásban szolgáltatást vásárló személy, aki az ÁSZF-et tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el, továbbiakban Vendég.

Szolgáltató: Csillagfény Apartmanház, továbbiakban Szolgáltató.
Levelezési cím: csillagfenygyula@gmail.com

Szállásadó: Maguráné Bánfi Ilona
Telefon: + 36 30 223 5000

Bankszámlaszám: 12056008-01794495-00100004

NTAK szám: MA21028058

1. Általános Szerződési Feltételek célja

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vendég között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.

2. Szerződési Feltételek elfogadása

A Szerződési Feltételek Vendég által történő elfogadása a vásárlás, illetve szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

3. Szerződési Feltételek hatálya

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató szolgáltatást biztosítja. Jelen ÁSZF 2023.01.01-től határozatlan ideig hatályos.

4. A szolgáltatás területi hatálya

Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.

5. Szerződéses fogalmak:

Vásárló/Vendég: A szálláshely szolgáltatását igénybe vevő személy, aki az ÁSZF-et tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el, a továbbiakban Vendég.
Szolgáltató: a jelen ÁSZF feltételei szerint magánszálláshely szolgáltatást nyújtó Csillagfény Apartmanház, továbbiakban Szolgáltató.
A szolgáltatás: magánszálláshely szolgáltatás.
Árajánlat: A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató írásos árajánlata.
Foglalás: A Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató által írásban megküldött visszaigazolása, mely tartalmazza a szolgáltatás tárgyát, helyét, időtartamát és árát, valamint a foglalás véglegesítéséhez szükséges, a teljes szállásköltség 30 %-ának megfizetésére vonatkozó adatokat.
Foglalás véglegesítés, érvényesítés:
A foglalásban meghatározott 30 % megfizetése a foglalás biztosítása érdekében.
A foglalás a 30 % megfizetését követően jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül, és egyben az ÁSZF és a Foglalási és Lemondási Feltételek automatikus elfogadását jelenti.
Fizetési és lemondási feltételek:
A Csillagfény Apartmanház által biztosított szolgáltatás ellenértékének megfizetésére, a foglalás és fizetés módjára, ütemezésére, a foglalás lemondás esetére és a lemondás esetén vissza nem térítendő összegre vonatkozó feltételek meghatározása.
6. Szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a szolgáltatást:

6.1. Az Apartmanházban található 2 külön egység, egy földszinti és egy emeleti apartman. Az emeleti apartman lépcsőn közelíthető meg. Mindkét apartmanban található 1 db kétágyas szoba, 1 db háromágyas szoba, 1 db gardróbszoba, jól felszerelt konyha, fürdőszoba, külön WC.

6.2. A Vendégek, mint Szerződő felek, a Gyula, Galamb utca 56. sz. alatti apartmanházat és szolgáltatásait magánszállásként, üdülési, pihenési célból saját felelősségükre veszik igénybe. A házban, illetve a kertben található berendezéseket és felszerelést a Vendégek rendelkezésére bocsátjuk ott tartózkodásuk alatt.

6.3. A Szállásadó minden tőle telhetőt megtesz Vendégei biztonsága érdekében, felhívja figyelmüket az esetleges veszélyforrásokra, azonban a házban, illetve az ingyenes parkolóban lévő személyes vagyontárgyaikért, valamint a ház és környezete nem rendeltetésszerű használatából eredő személyi sérülésekért, illetve a házban keletkezett károkért felelősséget nem vállal. A Vendégek által a házban, annak berendezéseiben, környezetében okozott károkért kártérítési felelősség terheli a Vendégeket.

6.4. Probléma esetén Szállásadó elérhető a jelen ÁSZF-ben megadott telefonszámon, hogy a Vendégek segítségére lehessen ott tartózkodásuk idején, távozás utáni reklamációt azonban nem tud elfogadni.

7. Ajánlatkérés, illetve foglalás menete:

7.1. A Vendég szóban vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató árajánlatot küld. Az árajánlat írásos közös megegyezés alapján módosítható. Az árajánlatra történő válasz hiányában az árajánlat 3 napos türelmi idő után törlésre kerül.

7.2. A foglalás a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával, a teljes szállásköltség 30 %-ának megfizetését követően jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül, és egyben a Foglalási és Lemondási Feltételek és az ÁSZF automatikus elfogadását jelenti. Vendég elfogadja, hogy az érkezést megelőző 7 napon belüli, általa lemondott foglalásra, a foglalás érvényesítésekor előzetesen befizetett foglalási összeget a szolgáltató nem téríti vissza Vendég részére. A szállásdíj fennmaradó részének befizetése az érkezéskor történik.

7.3. A szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

7.4 Lehetőség van honlapunkon közvetlenül foglalni, így a megfelelő adatok megadása és az előleg azonnali befizetését követően véglegessé válik a foglalás.

7.5. A Szerződés tartalma kiterjed a szolgáltatás tárgyára, helyére, időtartamára, árára, valamint a Foglalási és Lemondási Feltételekre, illetve a vonatkozó ÁSZF-re.

7.6. A Szerződés módosításához, kiegészítéséhez a felek általi írásos megállapodás szükséges.
Már véglegesített és visszaigazolt foglalás más dátumra történő áthelyezésére, vagy a létszám módosítására a szabad kapacitás függvényében van lehetőség.

7.7. A Szolgáltató az Apartmanház meghirdetett árait, – kivéve amennyiben adott időszakra kötelezettséget nem vállal, – előzetes bejelentési kötelezettséggel szabadon változtathatja.

7.8. Az árak tartalmazzák az általános forgalmi adó (ÁFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató Vendégház a hatályos adó-törvény (ÁFA) módosulása miatti többlet terheket előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

7.9. A helyi idegenforgalmi adó (IFA) a szállásdíjon felül extra fizetendő a helyszínen Vendég/éj alapon. Az idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség a 18 év feletti személyekre vonatkozik.
Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.csillagfenygyula.hu oldalon kerülnek meghirdetésre.

7.10. A honlapon és egyéb fórumokon meghirdetett közvetített szolgáltatásokért (aktív pihenés) és e szolgáltatások közben bekövetkezett balesetekért és károkért az Apartmanház üzemeltetője nem vállal felelősséget, és nem terheli felelősség. A meghirdetett szolgáltatásokat a Vendég saját felelősségére veszi igénybe.

7.11. A foglalással véglegesített időszakon belüli későbbi érkezés, vagy korábbi távozás esetén a teljes szállásdíj fizetendő.

8. Szálláshely szolgáltatás igénybevétel feltételei:

8.1. A Vendég a szállást az igénybevétel napjától előre egyeztetett bejelentkezéssel és kijelentkezéssel veheti igénybe.

8.2. A Vendég a szálláshelyre érkezéskor a hatályos jogszabályoknak megfelelően személyazonosságát köteles a szállás elfoglalása előtt igazolni. A kitöltött és aláírt bejelentővel a vendég elfogadja a szálláshely Általános Szerződési Feltételeit, illetve a szálláshely kifüggesztett Házirendjét.

8.3. A Vendég hibájából keletkező sérülésekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A rongálás miatti költségeket a szolgáltató a vendégre terheli.

8.4. A szálláshelyre higiéniai okokból és az allergiások egyre növekvő számára tekintettel háziállatok NEM hozhatók. Az engedély nélkül behozott háziállatok által okozott sérülésekért, károkért a vendéget kártérítési kötelezettség terheli a szálláshely felé.

8.5. A házban szigorúan tilos a dohányzás!

9. Szálláshely használat visszautasítása, szerződés megszűnése.

9.1. A Szolgáltató jogosult a szerződést felmondani és a szolgáltatásnyújtást megtagadni az alábbi esetekben:

9.1.1 A Vendég nem teljesítési fizetési kötelezettségét.
9.1.2. A Vendég nem rendeltetésszerűen használja a szálláshelyet.
9.1.3. A Vendég fertőző betegségben szenved.
9.1.4. A Vendég drog befolyása alatt áll.
9.1.5. A Vendég elfogadhatatlan, erkölcstelen, erőszakos, összeférhetetlen magatartást tanúsít a házban és környezetében.
9.1.6. A feleken kívül álló okok, úgynevezett „vis maior” (háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, vízhiány, sztrájk bekövetkezése) esetén, melyek felett a fél nem bír ellenőrzéssel.

10. A Vendég jogai

10.1 A Vendég jogosult a Szálláshely szolgáltatási körbe tartozó rendeltetésszerű használatára.
10.2. A Vendég jogosult a szálláshely berendezéseinek, eszközeinek használatára.
10.3. A tartózkodás idején felmerülő bármely probléma esetén a szolgáltató telefonon elérhető a probléma mielőbbi megoldása érdekében.
10.4. A Vendég panasztételi joga a szálláshely elhagyását követően megszűnik.

11. A Vendég kötelezettségei

11.1. A Vendég érkezéskor köteles személyes iratait a Szállásadónak átadni a regisztráció céljából, mely a Szállásadóra nézve kötelező. A tévesen megadott Vendég adatokért, és az azokból adódó károkért semmilyen formában nem vállalunk felelősséget a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.
11.2. A Vendég kötelessége a szolgáltatás megfizetése. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás vételárát a Vendég nem tudja megfizetni, akkor a megrendelt szolgáltatás automatikusan törlődik a rendszerből.

11.3. Vendég köteles a Szerződésben foglaltak szerinti időpontig és módon kiegyenlíteni a szolgáltatások ellenértékét.
11.4. A Vendég köteles gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó 18 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete alatt tartózkodjanak a szálláshelyen.
11.5. Vendég köteles az általa, vagy kísérője, illetve a felügyelete alá tartozó személyek által okozott kárt a szolgáltatónak megtéríteni.

12. A Szolgáltató jogai

  • A Szolgáltatónak jogában áll a Vendég által megrendelt és véglegesített, de Vendég által igénybe nem vett szálláshely szolgáltatásra beérkezett 30 % szállásköltség összegének megtartása jelen ÁSZF-ben és Foglalási és Lemondási feltételekben rögzítettek szerint.
    2. A Szolgáltatónak jogában áll a 9.1.1-6. pontjai alatt foglaltak esetén a szálláshely szolgáltatás visszautasítása, megszüntetése.

13. A Szolgáltató kötelezettségei, felelőssége

13.1. A Szolgálató köteles a vendég tartózkodása alatti panaszát kivizsgálni, és megtenni a szükséges lépéseket a probléma kezelésére.
13.2. A Szolgáltató köteles telefonos elérhetőségét megadni a Vendégnek, az ott tartózkodása alatt esetleg felmerült problémák, kérdések rendezése érdekében.
13.3. Szolgáltató nem vállal felelősséget a vendég által behozott elektromos berendezésekért, azok okozta károkért a Vendég a felelős.
13.4. Szolgáltató felelőssége nem terjed ki a vendég által saját maga okozott károkra, illetve a vendégek körén kívül álló elháríthatatlanul bekövetkezett károkra.
13.5. Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltató közösségi tereiben, illetve szobáiban hagyott személyes tárgyakért, értéktárgyakért, készpénzéért.
13.6. A Szolgáltató ingyenes parkolójában hagyott értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

13.7. A Szolgáltató a szolgáltatást a Vendég részére folyamatosan biztosítja a Vendég fizetési kötelezettségének teljesítése ellenében.

13.8. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek természeti csapás („vis maior”), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.
13.9. A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Az ellenérték tartalmazza a szolgáltatásnak megfelelő terhelő közterheket, illetve az Általános Forgalmi Adó (ÁFA)-t, a személyenként és éjszakánként fizetendő idegenforgalmi adó (IFA) kivételével.
13.10. A Szolgáltató a vásárló Vendég adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra – a Vendég kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.

14. Fizetési és Lemondási Feltételek

14.1. A foglalás a Foglalási és Lemondási Feltételek, illetve az ÁSZF elfogadásával, a teljes szállásdíj 30 %-ának előre történő megfizetése és annak visszaigazolása után érvényes. Amennyiben a kért összeg a megjelölt határnapig nem érkezik meg, Szolgáltató ajánlati és szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.
14.2. A 30 % megfizetése átutalással, bankkártyás fizetéssel, vagy SZÉP kártyás előre utalással történik. A fennmaradó szállásdíjat az érkezés előtt, de legkésőbb érkezéskor kérjük készpénzzel, bankkártyával, átutalással vagy SZÉP kártyás fizetéssel kiegyenlíteni. 7 napon belüli lemondás esetén a 30 %-ot nem áll módunkban visszatéríteni.

14.3. Amennyiben a Vendég az érkezési napot megelőzően, legalább 7 nappal korábban írásban lemondja a foglalását, a befizetett 30% teljes összege visszatérítésre kerül, vagy a foglalástól számítva 1 éven belül felhasználható legalább ugyanolyan értékű új foglalás esetén a szabad kapacitás függvényében. 7 napon belüli foglalás esetén az előleg nem jár vissza, és nem számítható be új foglalás esetén sem.

14.4 Nem jár vissza a 30% abban az esetben sem, ha a foglalás időpontja a vendég kérésére módosításra kerül, és az új időpont lemondása megfelelne a lemondási feltételekben rögzítetteknek.

14.5. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

15. Adatvédelem

A Szolgáltató fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló hatályos jogszabályok érvényesítésére. A jelenlegi: 1992. évi LXIII. Törvény, valamint a 2011. évi CXII. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően eljárni.
Vendég tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság felé a törvény szerinti adatszolgáltatást teljesíteni.

Szolgáltató adatvédelmi elveit külön Adatvédelmi Nyilatkozatban teszi közzé honlapján.

Elérhetőség
Cím: 5700 Gyula, Galamb utca 56. sz.

Szállásadó: Maguráné Bánfi Ilona
Telefonszám: +36 30 223 5000
E-mail cím: csillagfenygyula@gmail.com